ZAKRES USŁUG:

Doradztwo prawne

Księgowo¶ć

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Płace i ubezpieczenia społeczne

Doradztwo podatkowe w Polsce

Szkolenia

International Service

 
    www.doradzam.pl
>> USŁUGI / DORADZTWO PRAWNE
 
Doradztwo prawne
 

>> Reprezentowanie klienta przed s±dami w sprawach podatkowych ,
>> Reprezentowanie klienta w trakcie i po kontroli podatkowej ,
 
 
 
Cennik :
 
Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem.
Jego wysoko¶ć uzależniona jest od:

>> rodzaju zlecenia
>>  terminu jego wykonania
>>  warto¶ci przedmiotu sprawy
>>  nakładu pracy

Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej.