ZAKRES USŁUG:

Doradztwo prawne

Księgowo¶ć

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Płace i ubezpieczenia społeczne

Doradztwo podatkowe w Polsce

Szkolenia

International Service

 
    księgowo¶ć
>> USŁUGI / KSIĘGOWO¦Ć
 
Księgowo¶ć
 
>> Prowadzenie ksi±g handlowych ,
>> Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ,
>> Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego ,
>> Sporz±dzanie sprawozdań finansowych jednostki ,
>> Sporz±dzanie zasad polityki rachunkowo¶ci ,
 
 
Cennik :
 
Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem.
Jego wysoko¶ć uzależniona jest od:

>> rodzaju zlecenia
>>  terminu jego wykonania
>>  warto¶ci przedmiotu sprawy
>>  nakładu pracy

Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej.