ZAKRES USŁUG:

Doradztwo prawne

Księgowo¶ć

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Płace i ubezpieczenia społeczne

Doradztwo podatkowe w Polsce

Szkolenia

International Service

 
    Międzynarodowe doradztwo podatkowe
>> USŁUGI / MIĘDZYNARODOWE DORADZTWO PODATKOWE
 
 
Międzynarodowe doradztwo podatkowe
 

>> Doradztwo w zakresie cen transferowych (dokumentacja specjalna) ,
>> Sprawozdania finansowe jednostki do celów podatkowych ,
 
 
Cennik :
 
Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem.
Jego wysoko¶ć uzależniona jest od:

>> rodzaju zlecenia
>>  terminu jego wykonania
>>  warto¶ci przedmiotu sprawy
>>  nakładu pracy

Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej.