ZAKRES USŁUG:

Doradztwo prawne

Księgowo¶ć

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Płace i ubezpieczenia społeczne

Doradztwo podatkowe w Polsce

Szkolenia

International Service

 
    www.doradzam.pl
>> USŁUGI / DORADZTWO PODATKOWE W POLSCE
 
Doradztwo podatkowe w Polsce
>> Audyt podatkowy ,
>> Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,
>> Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ,
>> Doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn ,
>> Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) ,
>> Nadzór podatkowy ,
>> Planowanie podatkowe ,
>> Pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej ,
>> Reprezentowanie przed organami podatkowymi ,
>> Reprezentowanie przed s±dami administracyjnymi ,
 
Cennik :
 
Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem.
Jego wysoko¶ć uzależniona jest od:

>> rodzaju zlecenia
>>  terminu jego wykonania
>>  warto¶ci przedmiotu sprawy
>>  nakładu pracy

Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej.